MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH, VARANASI महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (An Uttar Pradesh State University)
SEAL / LOGO