MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH, VARANASI महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (An Uttar Pradesh State University)
LIST OF THE REGISTRARS

List of the Registrars


S.No. Name of Former Registrars From To
01 Sri Prem Narayan Mehrotra 29-07-1974 17-02-1977
02 Dr.Prakash Sharan Awasthi 02-04-1977 12-09-1977
03 Sri Gyan Bajpai 22-10-1977 02-12-1978
04 Sri Ramsoorat 05-12-1978 07-02-1980
05 Sri Gyan Bajpai 04-03-1980 05-09-1980
06 Dr. Bholendra Singh 22-09-1980 31-10-1980
07 Dr.Dhuniram Tripathi 01-11-1980 21-11-1980
08 Sri Ramnath Pathak 22-11-1980 02-02-1982
09 Sri Badrinarayan Singh 03-02-1982 29-07-1983
10 Prof. Rajaram Shastri 03-01-1976 31-12-1979
11 Sri Gopikrishna 03-02-1995 30-10-1986
12 Sri Badrinarayan Singh 31-10-1987 30-08-1988
13 Dr. Rajendra Prasad Pandey(P.C.S.) 30-08-1988 08-08-1989
14 Sri Jaiprakash Tripathi(P.C.S.) 21-02-1990 05-08-1991
15 Sri Ramkripal Singh 05-09-1991 15-09-1992
16 Dr. Vinod Bhooshan Bansal 16-09-1992 29-08-1993
17 Dr. Rajneesh Dubey(I.A.S.) 14-06-1994 21-12-1996
18 Sri Dinesh Kumar Singh(P.C.S.) 21-01-1997 10-04-1997
19 Sri J.B.Singh(P.C.S.) 11-04-1997 17-06-1997
20 Sri Ramashankar Ram 21-10-1997 23-05-1999
21 Sri Suresh Chand 12-11-1999 23-08-2000
22 Sri B.R. Kanaujiya 23-08-2000 10-02-2004
23 Sri R.P. Singh 11-02-2004 20-12-2004
24 Dr. B.K. Pandey 21-12-2004 06-07-2005
25 Dr. Ramashanker Ram 07-07-2005 17-08-2007
26 Sri Balji Yadav 18-08-2007 06-02-2008
27 Sri Prabhat Ranjan 07-02-2008 01-07-2008
28 Dr. Ramashanker Ram 02-07-2008 31-01-2009
29 Sri Prabhash Dwivedi 01-02-2009 01-03-2009
30 Sri I.P. Jha 02-03-2009 26-06-2011
31 Dr. Sahab Lal Maurya 27-06-2011 09-07-2014
32 Sri B.K. Sinha 10-07-2014 24-08-2014
33 Sri Om Prakash 25-08-2014 17-06-2018
34 Dr. Sahab Lal Maurya 18-06-2018 Till Date