Smt. Geeti Kana Sur
Finance Officer
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith,
Varanasi-221 002 (U.P.)
Tel: 0542-2223369 Mob.- 09335904920